Eksperimenterende Danske Radioamatører

  

 

Regler for sælgere - Loppemarked:

 

Det er gratis at deltage og opstille bil, eller trailer på markedsområdet - anvisninger om placering gives af arrangørerne. Tilmelding til loppemarked skal ske senest d. 4. maj 2015 - se dog nedenfor. Sælgere skal være på pladsen senest kl.09.00, og sælgere søger selv for eventuelt bord (*), parasol osv. Fra bilerne må der kun sælges varer af teknisk karakter (radioer, komponenter, reservedele, løsdele, computere, tilbehør, osv.) der må ikke forhandles levnedsmidler eller drikkevarer. Opstilling / parkering af bil eller trailer på markedspladsen, sker

på sælgers egen risiko. Alt salg er arrangørerne for så vidt uvedkommen, og eventuel reklamation og garanti på det solgte, påhviler sælger.

  

 

Regler for sælgere - Auktion:

 

Til auktionen kan alle indlevere bedre brugt / nyt grej / nye løsdele, og tilbehør af radio eller computerteknisk karakter - arrangørerne forbeholder sig dog ret til at afvise "skrammel". Alt grej mærkes tydeligt med navn/call, samt eventuel mindstepris. Salget foregår i rækkefølge, efter lodtrækning blandt sælgerne. Opnås evt. mindstepris, betaler sælger 15% i salær af hammerslagsprisen til arrangørerne . Indlevering, gennemsyn og salg sker på sælgers risiko - oplysninger om stand og funktion, er sælgers ansvar, og arrangørerne kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle mangler, eller skader på det indleverede. Afregning med sælger sker umiddelbart efter hele auktionens afslutning.

  

Finder du af forskellige årsager ud af, at du gerne vil deltage efter tilmeldingsfristens udløb, kan du stadig være med - bare kom (meget gerne inden kl.09.00), og vi finder også en plads til dig. Dog kan du ikke påregne at komme indenfor med dit grej, i tilfælde af dårligt vejr, hvis du ikke på forhånd er tilmeldt..

 

 * mangler du et bord, kan du leje et af os (for beskedne 25,- kr.) - men desværre har vi kun 30 stk. - så er du interesseret i dette tilbud, kan du reservere det antal du skal bruge, sammen med din tilmelding til HamDay.

Menu:

Forside

HamDay ?

Auktion

Loppemarked

Forplejning

Kørselsvejledning

Galleri

Regler for salg

Kontakt/Tilmelding